Als erkend boekhouder BIBF zijn wij de bevoorrechte raadgever van u als bedrijfsleider van een KMO, zelfstandig ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep.

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder als zelfstandige uitoefenen. Het orgaan dat van de wetgever de opdracht heeft gekregen in te staan voor deze erkenning is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Onze beroepsactiviteiten zijn zeer divers: boekhouden, fiscaliteit, adviesverlening op het gebied van vennootschaps- en sociaal recht.

Wij zijn onder meer raadgever inzake bedrijfsbeheer en kunnen de rentabiliteit van uw onderneming analyseren. In functie hiervan doen wij voorstellen om de economische gezondheid van uw onderneming te behouden en/of te verbeteren.

Wij volgen tevens de evoluties in het vennootschapsrecht op zodat u bij de oprichting of omvorming van uw onderneming deskundig kan begeleid worden.

Daarnaast kunnen wij u, als ondernemingshoofd, bijstaan bij de correcte toepassing van de basisregels die de verhoudingen tussen werkgever en werknemer regelen alsook de wettelijke verplichtingen op sociaal vlak.

Heeft u een vraag of opdracht die buiten onze mogelijkheden ligt, dan doen wij voor u beroep op een onderlegde en competente collega.

Tot slot dienen wij onze opdracht volgens de deontologische regels van het BIBF uit te oefenen. Zo zijn wij onder meer gehouden tot het beroepsgeheim en discretieplicht. Tevens zijn wij verplicht onze burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren en jaarlijks een voldoende aantal uren te besteden aan beroepsmatige bijscholing;